PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Proponowane przez nas urządzenia to idealne rozwiązanie odprowadzania ścieków dla budynków, bez dostępu do sieci kanalizacyjnej np.dom jednorodzinny poza miastem, domek letniskowy w górach, domy szeregowe, biura i obiekty handlowe czy też ośrodki wczasowe lub obiekty sportowe. Charakteryzują się: cichą pracą, brakiem uciążliwych zapachów oraz długą żywotnością. Małe oczyszczalnie biologiczne są zgodne z europejską normą PN-EN:12566-3, która potwierdza ich wysoką skuteczność oczyszczania.

Od lipca 2011 roku istnieje możliwość ubiegania się o dotację z
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Dofinansowaniem jest objęta ekologiczna oczyszczalnia ścieków spełniająca wymogi normy PNEN:1255-*3+A1:2009.

Oczyszczalnie są idealne w miejscach, gdzie oczyszczone ścieki są rozsączane pod powierzchnią gruntu lub odprowadzane do odpowiedniego cieku wodnego zatwierdzonego przez właściwy urząd oraz w miejscach, gdzie szamba nie spełniają wymagań obowiązujących norm.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo przydomowe oczyszczalnie ścieków, biologiczne i mechaniczno - biologiczne. Proponowane przez Nas urządzenia są najwyższej jakości, są estetyczne, ekonomiczne i trwałe.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo przydomowe oczyszczalnie ścieków, biologiczne i mechaniczno - biologiczne. Proponowane przez Nas urządzenia są najwyższej jakości, są estetyczne, ekonomiczne i trwałe. 

Oczyszczalnie biologiczne BIOSAFE

To nowa generacja oczyszczalni ścieków do oczyszczania odpadów bytowychw postaci kompaktowego, 3-fazowego systemu zawartego w jednym zbiorniku. Proces oczyszczania oparty jest o stałą, płynną powłokę strefy biologicznej, która zapewnia bardzo wysoką redukcję azotu amonowego.

ESTETYKA
Oczyszczalnia zajmuje niewiele miejsca (np. w ogrodzie), a pokrywa w kolorze zielonym idealnie komponuje się z otaczającą roślinnością lub trawnikiem.

EKONOMICZNOŚĆ
Oczyszczalnie BioSafe spełniają sprawdzone standardy oczyszczania w zastosowaniach domowych - 20 mg/l BZT, 30 mg/l zawiesiny i 10 mg/l amoniaku, dyskretna instalacja podziemna, posiadają maksymalny przepływ 1,2 m³ dziennie, różne objętości odprowadzanych ścieków, głębokość dopływu 450 mm lub 750mm.
Oczyszczalnie BioSafe charakteryzują się długą żywotnością. Posiadają niski profil pozwalający na instalację w płytkim wykopie.
Prosta konserwacja z łatwym odmulaniem.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA
Oczyszczalnie BioSafe spełniają normę PN-EN 12566-3+A1:2009
(obowiązująca norma zharmonizowana dla małych oczyszczalni ścieków)oraz posiadają znak CE.

TRWAŁOŚĆ
Zbiornik wykonany z kompozytu GRP (żywice poliestrowe wzmacniane włóknem szklanym), tworzywa mocnego, lekkiego, odpornego na szereg substancji chemicznych, a co najważniejsze – wodoszczelnego.

Oczyszczalnie biologiczne BIOPURA


Biologiczna oczyszczalnia BioPura to niezawodne i ekonomiczne
rozwiązanie przeznaczone do miejsc bez możliwości podłączenia do
systemów kanalizacji zbiorowej. Zbiornik wykonany jest z odpornego na
działanie agresywnego środowiska polietylenu, natomiast ożebrowana
konstrukcja gwarantuje odporność na działanie sił gruntowych oraz
odpowiednie zakotwienie. W oczyszczalni wykorzystano najnowszą
technologię oczyszczania poprzez zanurzone złoża biologiczne co zapewnia bardzo wysoką skuteczność przy zachowaniu małych gabarytów oraz niskich kosztów eksploatacji. Oczyszczony ściek możemy rozsączyć do gruntu poprzez drenaż, studnię chłonną lub pakiety, ale też odprowadzić, po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń, do wód powierzchniowych takich jak rowy, rzeki, stawy, jeziora.

JAK TO DZIAŁA
ETAP I:
dopływ ścieku surowego do osadnika wstępnego.
ETAP II: dopływ ścieku do I części tlenowej-biologicznej
ETAP III: dopływ ścieku do II części tlenowej-biologicznej
ETAP IV: dopływ ścieku do osadnika wtórnego

NAJWIĘKSZE ZALETY OCZYSZCZALNI BIOPURRA
Wysoka skuteczność potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN:12566-3+A1:20 09
Całkowicie zautomatyzowana praca
Trwały, ożebrowany zbior nik z PE
Małe gabaryty- tania i szybka instalacja
Brak konieczności dodawania biopreparatów
Niskie koszty eksploatacji
Niezawodność i atrakcyjna cena

OCZYSZCZALNIE BIOLOGICZNO-MECHANICZNE BIODISC

Technologia biologiczno-mechanicznej oczyszczalni BIODISC pozwala na przeprowadzenie całego procesu oczyszczania w jednym kompaktowym urządzeniu. Jest jedyną kompaktową oczyszczalnią ścieków dla budynków mieszkalnych lub użyteczności publicznej, wykorzystującą technologię tarczowych złóż biologicznych. Proces ten gwarantuje niskie koszty i wysoką wydajność, a jednocześnie niską emisję dwutlenku węgla. BIODISC to wysokowydajne oczyszczalnie ścieków, które w normalnych warunkach domowych wytwarzają oczyszczone ścieki o jakości lepszej niż 15 mg/l BZT5, 25 mg/l zawiesiny i 15 mg/l amoniaku.

ESTETYKA
Przydomowa oczyszczalnia zajmuje niewiele miejsca (np. w ogrodzie), a pokrywa w kolorze zielonym idealnie komponuje się z otaczającą roślinnością lub trawnikiem.

EKONOMICZNOŚĆ
Kompaktowa oczyszczalnia jest łatwa w transporcie i montażu, nie wymaga ciężkiego sprzętu do posadowienia w wykopie.
Praca oczyszczalni jest bezgłośna, nie generuje uciążliwych zapachów, a także wymaga minimum czynności serwisowych
(usuwanie osadów raz na pół roku).

Zużycie energii elektrycznej przez BIODISC BA równe jest 1,3 kWh/d. Technologia obrotowego złoża tarczowego minimalizuje produkcję osadu nadmiernego (wywóz osadów raz na 6 miesięcy).

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA
Oczyszczalnie BIODISC spełniają normę PN-EN 12566-3+A1:2009 (obowiązująca norma zharmonizowana dla małych oczyszczalni ścieków) oraz posiadają znak CE.

TRWAŁOŚĆ
Zbiornik wykonany z kompozytu GRP (żywice poliestrowe wzmacniane włóknem szklanym), tworzywa mocnego, lekkiego, odpornego na szereg substancji chemicznych, a co najważniejsze – wodoszczelnego.  Oczyszczalnia przydomowa BIODISC spełnia warunki umożliwiające otrzymanie dotacji z NFOŚiGW, projekt jest realizowany za pośrednictem jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków.

W ofercie również:

1. Biologiczne oczyszczalnie rozsączające BIOTEC
2. OCZYSZCZALNIE BIODISC OD 25 D0 150 RLM,  DLA DOMÓW WIELORODZINNYCH, PRZEDSIĘBIORSTW I OŚRODKÓW WCZASOWO REKREACYJNYCH
3. OSIEDLOWE OCZYSZCZALNIE ŚCEKÓW ENVIROSAFE OD 40 DO 350 RLM
4. OSADNIKI GNILNE
5. BEZODPŁYWOWE ZBIORNIKI NA ŚCIEKI